0 minuten leestijd
De Britse regering blijft voorlopig gesprekken voeren met Labour, de grootste oppositiepartij. Maar de Britse ministers onderstrepen dat ze de wetgeving die de Brexit mogelijk moet maken vóór het zomerreces willen doorvoeren. De vraag blijft of er een meerderheid voor te vinden is.